Aktuální nová báseň v erbenovském duchu 😉

Poledne

Poledne bylo, byl léta čas
na poli zlatou již barvu měl klas
ve vzduchu žár a bzučení včel
přes čtyři lány sem zvuk zvonu zněl
tam u křížku, kde se stýká tří cest
do stínu pod lípu já vděčně kles
 
Ej, poledne bylo, když já spal
vzduch horký tetelil se, takřka stál
já snil, že kolem jde procesí žen
kráčely křepce, bylť svátek v ten den
ten jejich smích a na lících žár
kolem mne prošly, však já zatím spal
 
Poledne bylo, já nejspíš spal
tam kde mez končí a širý lán
počíná a táhne se v širý svět
já vydat se toužil vzhůru a vpřed
proměnit slova v čin na jeden ráz
bez hanby i viny – žít teď a nadoraz
 
Poledne bylo, když já v stínu spal
ach slunce vysoko, jak čas by věčně stál
snad zmámil mne na chvíli skřivanů hlas
věřil jsem, v dlaních, že mám všechen čas
už v dálce jsou hlasy žen, utichly, žel
já probudil se – náhle byl podvečer
 
Teď slunce nad obzorem zmírá již, sic
skřivan kams odletěl, nepěje víc
a do zvonu úderů štěkot psa zní
ni včely tu nebzučí v předvečer žní
a skřípot veřejí zavíraných vrat
je načase vyrazit, ať nečeká kat

 

20. července 2021

 

 

Podívejte se na knihu.