obalka-front-webKniha „Až vyhasne svět“ představuje ucelené album básní, které je jakýmsi výběrem z hroznů mé dvacetileté tvorby. Syrový proud břitkých veršů ironicky glosující životní úděl do světa vrženého jedince snoubící se s jemnou a všepronikající touhou po kráse a žízní po životě. Básně o cestě poutníka, o hrobech, o naději padajících hvězd a o kočkách, kterým ve tmě divoce svítí oči…

Objednejte si knihu.

Kniha má 142 stran a je rozdělena do tří chronologicky uspořádaných částí mapující autorský vývoj. Obsahuje 48 básní svým rozsahem sahajících od úderných čtyřverší (Krchovského typu) až po lyricko-epické monumenty (Balada o očích absintových), je použitý různý druh veršů od úplně volného až po sevřenou formu. Album je bohatě ilustrováno kreslířkami Verunkou Svobodovou a Danou Elóren Hanzalovou (celkem 31 ilustrací). Kniha je též opatřena nezbytnou předmluvou, úvodem, epilogem a dokonce i domluvou 😉

Pojďte se i vy ponořit do proudu syrových dekadentních veršů!

Podívejte se na ukázky z knihy.


Aktuální stav

…bezbřehost zachytit v jediném bodu / ze stínů světlo – světu dát.

Kniha byla vytištěna 25. listopadu 2016 v Jablonci nad Nisou v tiskárně Jan Macek. V pátek 2. prosince 2016 se uskutečnil její oficiální křest (viz aktuality).

Náklad je z většiny již rozebrán (a dotisk nebude), poslední výtisky si můžete zakoupit zde.