Kategorie: Recese

Co se dělo v zahradě

Silvestrovská povídka

Odjaktěživa jsem miloval zpěv ptáků. Vzrušovalo mne, s jakým nasazením se pěvci v mé zahradě pouštěli do svých trylků. Inspirovalo mne to a uklidnňovalo. Není divu, vždyť i Haydn či Bach údajně vycházeli při svých kompozicích ze studia ptačího zpěvu. Inu, magie přírody. Občas, když jsem stával na verandě, kochal se krásou své polozarostlé zahrady ve Vysočanech a kouřil doutník mezi nekonečnými překlady z francouzštiny, říkal jsem si, jaké by to bylo, rozumět řeči zvířat, speciálně pak ptáků. Jak by to bylo úžasné znát význam jejich štěbetání! 

To jsem si přával… A toto přání se mi letos na Boží hod vyplnilo. Však štěstí mi žádné nepřineslo, ba naopak… 

Čtěte více →

Básník na nákupech

Přátelé,

zima ustupuje a o slovo se hlásí čím dál důrazněji jaro se vším svým optimismem, radostí a bujarým veselím. I tento můj příspěvek bude tedy pln veselí, a to (historicky poprvé) formou krátkého filmu 🙂

Doporučuji pouštět se zapnutým zvukem.

 

Zpráva z tisku :-)

Foto: Janek Gant

Milí příznivci, zajisté v posledních dnech proklínáte ona středomořská vedra, kterým je naše zem vystavena. My Jablonečané disponujeme obrovskou devízou v podobě přehrady de facto v centru města, již nám celá Evropa závidí. V těchto parných dnech tam najdeme tolik vítané svlažení. Kdo tráví tyto dny v zaměstnání, je nyní šťastný, když má okna na sever a k dispozici ventilátor anebo chladničku, do níž v pravidelných intervalech strká hlavu. Napadlo vás však, že by to mohlo vypadat zcela jinak? V poslední době se hojně mluví o celosvětových změnách klimatu a část odborníků se kloní k názoru, že další doba ledová už nám klepe na dveře. Tento text si poněkud nevážně pohrává s myšlenkou, že by skutečně doba ledová přišla. Jak by se asi žilo jabloneckým občanům v létě 2050?

Čtěte více →